Andries filmer

Feel free with Open Source Software

Andries Filmer - Internet professional sinds 1996.
Ik ben groot voorstander van Free- en Opensource Software (FOSS) en laat deze site jouw overtuigen waarom dit goed is.
Home Over deze website Kennisbank Ezelsoren Freelancer Online gereedschap

Funambol

Index
 1. Install Funambol
 2. Using Funambol v7 with MySQL
 3. Configure users, devices etc
  1. mysql console
 4. Startup script /etc/init.d/funambol
 5. LDAP authentication
 6. Bug mysql 'SyncMLSyncAgent SmlShared 19' with Sonyericsson P1i
 7. Select contacts from database
 8. More resources
 9. Comments

Using funambol with mysql

Install Funambol

Get funambol

 wget http://download.forge.objectweb.org/sync4j/funambol-7.1.1.bin

Installing

 sh funambol-3.0a.bin 

Add the serverURI

 vi /opt/Funambol/config/Funambol.xml 

 <void property="serverURI">
 <string>http://your.server.com:8080/funambol/ds</string>
 </void> 

Create a group and a user for funambol to run with and set a password

 groupadd funambol
 useradd -c "Funambol sync user" -g funambol -m funambol 
 passwd funambol 

 chown -R funambol:funambol /opt/Funambol

Using Funambol v7 with MySQL

On a mysql databaseserver

 mysql> create database funambol;
 mysql> grant all privileges on funambol.* to funambol@'localhost' identified by 'funambol';

Get MySQL Connector/J (http://www.mysql.com/products/connector/j/)

 cd ~
 wget http://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz/from/http://mysql.mirrors.webazilla.nl/
 tar -xzf mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz
 mv mysql-connector-java-5.1.7.tar.gz/mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar /opt/Funambol/tools/

Now edit install properties

 vi /opt/Funambol/ds-server/install.properties 
 --
 dbms=mysql
 ....
 jdbc.classpath=../tools/mysql-connector-java-5.1.7-bin.jar
 jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver
 jdbc.url=jdbc:mysql://localhost/funambol?characterEncoding=UTF-8
 jdbc.user=funambol
 jdbc.password=funambol
 --

 /opt/Funambol/bin/install

Execute the file "/bin/install" and confirm the questions with "y"

We need a export in .bashrc to start funambol

 export JAVA_HOME=/opt/Funambol/tools/jre-1.5.0/jre

Then we can start Funambol

 /opt/Funambol/bin/funambol-server start

Create database funambol and run sql from (not needed in version 7.1 anymore)

 /opt/Funambol/ds-server/default/sql/mysql/*

Configure users, devices etc

Get funambol-admin to configure funambol-server remote (i.o. from your local pc)

 wget http://download.forge.objectweb.org/sync4j/funambol-admin-7.1.0.tgz 

 ./bin/funamboladmin

mysql console

 insert into fnbl_user(username, password, email, first_name, last_name) 
 values('anja','tU2DPenGPzQ=','andries@filmer.nl','Andries','Filmer')
 insert into fnbl_user_role(role, username) values('sync_user','andries')

Startup script /etc/init.d/funambol

 #!/bin/sh
 set -e
 
 case "$1" in
 start)
 echo -n "Starting funambol server"
 start-stop-daemon --start --quiet --chuid funambol:funambol --exec /opt/Funambol/bin/funambol start >> /var/log/syslog&
 echo "."
 ;;
 
 stop)
 echo -n "Stopping funambol server"
 /opt/Funambol/bin/funambol stop >> /var/log/syslog&
 echo "."
 ;;
 
 *)
 echo "Usage: /etc/init.d/ssh {start|stop}"
 exit 1
 esac
 exit 0

 chmod 755 /etc/init.d/funambol
 update-rc.d funambol defaults
 /etc/init.d/funambol start

LDAP authentication

http://sync4jldap.wiki.sourceforge.net/Install

Bug mysql 'SyncMLSyncAgent SmlShared 19' with Sonyericsson P1i

 
Because P1i SyncMLSyncAgent needs a table 'funambol.fnbl_PIM_CALENDAR'
in uppercase we create a view

 create view funambol.fnbl_PIM_CALENDAR AS select * from fnbl_pim_calendar;

Select contacts from database

Example to get contacts from database

 select fnbl_pim_contact_item.value,fnbl_pim_contact.first_name,fnbl_pim_contact.last_name 
 from fnbl_pim_contact_item 
 inner join fnbl_pim_contact 
 on (fnbl_pim_contact_item.contact=fnbl_pim_contact.id)
 order by id desc,last_update;

More resources

This page is created on 2008-02-02 and updated on 2010-10-13

I appreciate if you give some comment about this page. Please go ahead.
Your e-mailaddress will not be published it is only to contact you (if needed).

 
Your name
Your e-mailaddress
To prefent robots to use this form I ask you kindly to type the next characters in the input field.
 
Jouw Gravatar Commentaar van Henny Zutt geplaatst op 2011-01-04
Andries,

Geregeld zwerf ik over het internet en kwam ik je site tegen.
Ik heb me verdiept in funambol icm SOGo en een eigen server geinstalleerd en ik moet zeggen het werkt prima.
Ik zag dat je ook commercieel met funambol bezig bent.......

Zou het niet mogelijk zijn om hier een dienst voor op te zetten voor eindgebruikers?
Ik neem even aan dat jij je richt op kleine bedrijven die dit willen?

Maar de eindgebruiker ?
Misschien een samenwerkingsverband :)

Ik hoor graag van je,

Henny Zutt
035-5257784
Jouw Gravatar Commentaar van Henny Zutt geplaatst op 2011-01-04
Andries,

Geregeld zwerf ik over het internet en kwam ik je site tegen.
Ik heb me verdiept in funambol icm SOGo en een eigen server geinstalleerd en ik moet zeggen het werkt prima.
Ik zag dat je ook commercieel met funambol bezig bent.......

Zou het niet mogelijk zijn om hier een dienst voor op te zetten voor eindgebruikers?
Ik neem even aan dat jij je richt op kleine bedrijven die dit willen?

Maar de eindgebruiker ?
Misschien een samenwerkingsverband :)

Ik hoor graag van je,

Henny Zutt
035-5257784
Jouw Gravatar Commentaar van Henny Zutt geplaatst op 2011-01-04
Andries,

Geregeld zwerf ik over het internet en kwam ik je site tegen.
Ik heb me verdiept in funambol icm SOGo en een eigen server geinstalleerd en ik moet zeggen het werkt prima.
Ik zag dat je ook commercieel met funambol bezig bent.......

Zou het niet mogelijk zijn om hier een dienst voor op te zetten voor eindgebruikers?
Ik neem even aan dat jij je richt op kleine bedrijven die dit willen?

Maar de eindgebruiker ?
Misschien een samenwerkingsverband :)

Ik hoor graag van je,

Henny Zutt
035-5257784

 


Mijn Curriculum vitae | De content op deze website heeft de Creativecommons 3.0 licentie | © 2013
Andries Filmer | http://andries.filmer.nl | andries@filmer.nl | © 2011
Deze website wordt gerealiseerd met Free- en Open Source Software: | | | | | |